Domů » Sociální dokument » Romové v české fotografii od 60. let 20. století do současnosti - Vít Šimánek

Romové v české fotografii od 60. let 20. století do současnosti - Vít Šimánek

Pro svou magisterskou diplomovou práci jsem si vybral romskou tématiku v české dokumentární fotografii. Romové, či chcete-li Cikáni se řadí společně s tématikou religiozity a s dokumentárními soubory z nejrůznějších ústavů (domovy důchodců, ústavy sociální péče, nemocnice, psychiatrické léčebny, pasťáky apod.) k nejčastěji vyhledávaným tématům.

Úvodní část diplomové práce bude věnována stručným dějinám Romů, následovat bude úvaha o příčinách častého zpracovávání této tématiky. V další kapitole uvedu nejčastěji fotografované motivy, avšak převážnou část mé práce budou tvořit krátké monografické studie autorů fotografujících Romy. Budu sledovat různorodost jejich přístupu k zaznamenávání tohoto tématu, neboť každý autor pohlíží a zachycuje Romy ze svého osobního úhlu pohledu, z doby, v níž danou realitu prožívá, a ze svého postoje vycházejícího z jeho individuálního životního poznání. Abych uvedl práce českých fotografů, zaobírajících se tímto tématem, do kontextu s děním ve fotografii v ostatních zemích, zmíním se o zahraničních autorech, kteří nenechali tento národ bez povšimnutí. Diplomová práce je ukončena shrnutím mých poznatků.

Přílohy

/
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace