Domů » Novinky » Slatiny / Festival m3 - Mezi meziprostory

Slatiny / Festival m3 - Mezi meziprostory

Rádi bychom vás tímto pozvali na večer připravený v rámci festivalu M3, věnovaný problematice probíhajících proměn metropole

14/9 od 17:00 h Mizející zahrádkářské osady a případ Slatiny

Praha – podobně jako většina měst – se rostoucí mírou potýká s negativními jevy jako jsou rostoucí teploty, znečištěné ovzduší, nadměrný automobilismus, překračování hlukových limitů a urbanistická standardizace. Podle nového Metropolitního plánu části stávající zeleně a parků v Praze, včetně brownfieldu Bohdalec-Slatiny zmizí, nebo bude zastavěna. Zahrádkářské osady a bývalé dělnické kolonie dodnes představují větší podíl zeleně velkoměsta, přesto v posledních desetiletích rychle ustupují nové zástavbě.

17:00 setkání u sochy Petra Stibrala s názvem Pomník zahrádkářské kolonii na Slatinách, která je součástí Festivalu m3 / Umění v prostoru / Mezi meziprostory. Socha je umístěna v parku Jiřiny Haukové a Jindřicha Chalupeckého před vlakovým nádražím Praha-Vršovice.

17:30 Prezentace a diskuze v Kulturním centru Vzlet, kde vystoupí s příspěvky například Petr Stibral: Slatiny a Bohdalec z perspektivy Michle, Alena Dvořáková a Viktor Fischer: Nouzová kolonie Slatiny, 1994–95, Petr Zewlakk Vrabec, Periferie Prahy (2021), Petr Gibas: Zahrádky: nejistá a nesamozřejmá městská příroda. Do diskuse se zapojí architektka a urbanistka z Kanceláře veřejného prostoru na Institutu plánování a rozvoje Prahy Rozálie Kašparová, historik Martin Jemelka a další pozvaní hosté.

Po diskuzi proběhne společná návštěva Slatin.

Součástí programu k instalaci Petra Stibrala je zvuková koláž ruchů ze Slatin, kterou sestavil zvukac a kterou si lze poslechnout z nitra sochy. Na webu festivalu si můžete prohlédnout ukázky ze série dokumentárních fotografií ze Slatin fotografa Petra Zewlakk Vrabce, nebo Aleny Dvořákové a Viktora Fischera.

Akce je součástí doprovodného programu Festivalu m3 / Umění v prostoru /
Mezi meziprostory. Kurátorsky připravené Dagmar Šubrtovou a Ivou Mladičovou.

Ve spolupráci s Vzlet - Vršovickou kulturní křižovatkou a zvukacem aka Milošem Vojtěchovským.
https://www.festivalm3.cz/
https://vzlet.cz

Přílohy

/
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace