Důl Stonava, jaro 2002
V bývalém Československu bylo uhlí základním energetickým zdrojem. Jeho těžba však devastovala přírodu a emise, které vznikaly při výrobě elektřiny katastrofálně znečišťovaly ovzduší. Československo spolu s Polskem a NDR bylo v Evropě známé jako „černý trojúhelník“.
Vzhledem k zastavení finančních dotací, nižší spotřebě uhlí, dovozem levnějšího uhlí a v neposlední řadě také aktivitami ekologických organizací, dochází v porevolučních devadesátých letech v České republice k uzavření velkého množství dolů a k podstatnému omezení těžby.
Vedle pozitivního vlivu na životní prostředí má uzavírání dolů neblahý dopad na zvyšování nezaměstnanosti.
Minimální možnosti náhradního pracovního uplatnění propuštěných horníků znamená například v Ostravsko – Karvinské důlní oblasti 18% nezaměstnanost. Z tohoto počtu je bez práce více než dva roky 30% lidí.


/
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace